Technické údaje Příslušenství Software Melodie Fotogalerie Hry Tipy a triky Manuály Pozadí

- servisní menu : >*<<*<*

- zadáním kódu *#06# v pohot. stavu se na displeji zobrazí IMEI telefonu

- pokud máte k mobilu připojenu nabíječku mobil nevibruje

- změnou velikosti písma k většímu zrychlíte ovládání telefonu

- pokud vám telefon zvoní a vy nechcete odmítnout hovor, stiskněte tlačítko C=> vyzvánění utichne

- chcete rychle zobrazit hodiny na displeji? Zmáčknete boční tlačítko +/- a displej se rozsvítí a po několika sekundách opět zhasne.

- pokud potřebujete rychle se proklikat někam dál v menu použijte klávesové zkratky

- okamžité přepnutí do tichého režimu - stačí podržet klávesu "c" ve standby režimu

- chcete nepřijmout hovor hovor aniž by to volající tušil? Při příchozím hovoru stiskněte klávesu c nebo    boční klávesy +/-

- zapnutí či vypnutí slovníku T9 - podržte klávesu * a telefon vám nabídne nebo zruší slovník T9

- ztišení hlasitosti Mophun her - použijeme boční klávesy +/-

- nastavení fotoaparátu:

sepnutím joysticku nahoru nebo dolů:     zvyšujete/snižujete světlost
sepnutím joysticku doleva nebo doprava:     zvyšujete/snižujete barevnost
klávesa "1"     volba malého nebo velkého obrázku
klávesa "2"     přepíná mezí nočním režimem a normálním
klávesa "3"     mění efekty
klávesa "4"     zapíná samospoušť